Vidal Marciano

Profesor de Teología Moral
Información

• Marciano Vidal San Pedro de Tronesen (Leoneko Probintzia, Espainia) jaio zen 1937. urtean. Erreden-tziotarren Kongregraziokoa da. • Komillasko Unibertsitate Pontifikalean ohizko eta Erromako Alfonsiar Akademian ohiz kanpoko Irakasle izana da. Madrilgo Zientzia Moraletako Institutuko eta Madril bertako Komillaseko Unibertsitate Pontifikaleko Ezkontza eta Familia Institutuko Zuzendari izana da. • Idazlan ugari du egina da Moralaren esparruan. Horien artean azpimarratzekoak dira: “Jokabideei buruzko morala” tituluko eskuliburua, lau liburukitan. Teologia Moralaren Historia idazten ari da orain. Bost liburuki kaleratu ditu iadanik: 1.Antzinako Kristauta-sunaren garaiko morala-; 2.Morala eta espiritualtasuna Erdi Aroko Kristautasunaren garaian; 3.Morala Garai Modernoan. Humanismoa eta Erreforma; 4. Amerika: auzi morala; 5. Arrazoiaren eta larderia moralaren krisia Barrokoaldian (XVII). • Seigarren liburu bat ere inprimategian dago, titulu honekin: Ilustrazioaren mendea eta moral katolikoa (XVIII mendea). Zazpigarren bat ere ateratzekoa da. Bere gaia: :Liguoriko Al-fontso Donea (1696-1787): Onberatasunaren morala.

Conferencias