18/01/2021

Bizi garen gizartearen gako kulturalak

Bizi garen gizartearen gako kulturalak

Kultura arloko zalantzak eta erronkak. Indartsuenei laguntzeko kultura neoliberalaren aurrean, ondasunak jabetza pribatuko testuinguru batean pobreengana eta ahulenengana irits daitezen, guztion balio berdina eta eskubide- eta aukera-berdintasuna azpimarratuz, behartsuenei lehentasuna emango dien kultura bat, hain zuzen ere berdintasun unibertsalaren berme gisa. Gaiak zerikusia izango luke gizakiaren (antropologia) eta planetaren (kosmologia) ikuskerarekin eta bien arteko harremanarekin. Balioespen- eta arau-sistemarekin (etika); arlo tekniko-zientifikoari aurre egiteko moduarekin eta erronka handiei aurre egiteko moduarekin; identitatearen garrantziarekin eta ukaezintasunarekin, gero eta anizkoitzagoa eta metagarriagoa baita, eta hura arruntenarekin eta unibertsalenarekin uztartzeko moduarekin, etab.