18/10/2006

GENERO INDARKERIAREN ERROAK. DESAGERRARAZTEKO GAKOAK

GENERO INDARKERIAREN ERROAK. DESAGERRARAZTEKO GAKOAK

Genero indarkeria da gaur egungo gizartean aurre egin behar diogun gai garrantzitsu eta zailenetako bat. Desagerrarazteko instituzioen, profesionalen eta hiritar guztien konpromisoa beharrezkoa da.

XX. mendea iraultza bat izan da emakumearentzat, boto eskubidea, gizarte-eskubideak, emakumea hezkuntzara heltzea, emakumea lan-merkatuan hastea… eta familia-plangintzaren mendea. Baina, hala eta guztiz ere, horrek guztiak ezin izan du eragotzi XXI. mendearen hasieran gizonak emakumeari tratu txarrak ematen jarraitzen duela, batzuetan hil arte, gure eguneroko albistea izatea. Non daude emakumearen kontrako indarkeria horren erroak? Zein izan litezke indarkeria hori desagerrarazteko gakoak?